Семинар „Кай Мунк в контекста на датската литература на периода между световните войни“

Публикувано на април 26, 2023 |

На 25-и април 2023 г. в конферентната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“  „Св. Климент Охридски“ се проведе семинар на тема „Кай Мунк в контекста на датската литература в периода между двете световни войни“. Семинарът бе организиран от Център за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“, специалност „Скандинавистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Изследователски център „Кай Мунк“ към Университета в град Олбор, Дания. Семинарът бе открит от посланика на Кралство Дания Йес Брогор Нилсен, ръководителя на Център за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“ д-р Надежда Михайлова и ръководителя на специалност „Скандинавистика“ д-р Антония Господинова. В програмата бяха включени доклади, свързани с личността и идеите на Кай Мунк (проф. д-р Сьорен Досенроде), приноса му към датската литература от периода между двете световни войни (проф. д-р Йохан де Мюлиус), работата му като журналист (директор Йенс Йорен Лангкиле), с превода на неговите произведения на други езици (проф. д-р Ана Мария Мартинс да Коста Сантос Лангкиле), паралели между Нурдал Григ и Кай Мунк (д-р Антония Господинова), темите за силата и превъзходството в пиесата му ”Før Cannae”(д-р Надежда Михайлова). Направено бе и сравнение с религиозните мотиви в българската литература от периода между двете световни войни (д-р Елизария Рускова) и бе представен онлайн архив с биографична информация и произведения на Кай Мунк (проф. д-р Петер Йострьом), създаден с цел улесняване изследователската работа, свързана с творчеството му. Бяха очертани планове за бъдещо сътрудничество и съвместни проекти между университета в Олбор и специалност „Скандинавистика“, СУ.

Благодарим на всички, които се включиха в семинара!

Програма на семинара „Кай Мунк в контекста на датската литература от периода между двете войни“