Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

КАТЕДРА ПО ГЕРМАНИСТИКА И СКАНДИНАВИСТИКА

Начало2023-09-29T20:25:22+02:00

Добре дошли в уебстраницата на катедра „Германистика и скандинавистика“ във Факултета по класически и филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тук ще научите повече за историята, развитието и дейността на двете специалности в катедрата – „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ и „Скандинавистика“. На страницата ще откриете и актуални новини, информация за научните центрове към катедрата, както и специален модул за връзка и обмен на информация с нашите настоящи и завършили студенти. Целта на новото електронно научно списание „Германистика и скандинавистика“ е да популяризира научните и творческите постижения на нашите студенти и преподаватели сред по-широка аудитория. Очакваме Вашите въпроси, коментари и предложения на електронен адрес GermScand@fcml.uni-sofia.bg.

Повече за катедрата

Специалности

Научи повече
Научи повече

ТРЕТИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Специалност „Немска филология“ към катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за превод от немски на български език за студенти от Факултета по класически и нови филологии.

Покана за публикуване в четвъртия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2024 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя четвъртия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2024 г.).

Семинар за детските книги с илюстрации 2024: Книги с илюстрации на трудни теми

На 15.04 и 16.04 в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Семинар за детските книги с илюстрации 2024: Книги с илюстрации на трудни теми.

21 април 2024|Категории: Скандинавистика|

Резултати от конкурса за превод на името на проф. д-р Вера Ганчева за 2024 г.

Бяха обявени победителите в конкурса за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева за 2024 г.

22 март 2024|Категории: Скандинавистика|
Go to Top