Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

КАТЕДРА ПО ГЕРМАНИСТИКА И СКАНДИНАВИСТИКА

Начало2022-09-19T15:05:20+02:00

Добре дошли в уебстраницата на Катедрата по германистика и скандинавистика към Факултета по класически и филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тук ще научите повече за историята, развитието и дейността на двете специалности в Катедрата – Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ и Скандинавистика. На страницата ще откриете и актуални новини, информация за научните центрове към Катедрата, както и специален модул за връзка и обмен на информация с нашите настоящи и завършили студенти. Целта на новото електронно научно списание „Германистика и скандинавистика“ е да популяризира научните и творческите постижения на нашите студенти и преподаватели сред по-широка аудитория. Очакваме Вашите въпроси, коментари и предложения на електронен адрес GermScand@fcml.uni-sofia.bg.

Повече за катедрата

Специалности

Научи повече
Научи повече

Втори конкурс по превод от немски език на името на проф. д-р Борис Парашкевов

Специалност „Немска филология“ към катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за превод от немски на български език за студенти от Факултета по класически и нови филологии. Второто издание на конкурса включва изготвяне на превод на откъс от художествен текст (съвременна проза) и превод на откъс от текст [...]

Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Специалност „Скандинавистика“ към Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява второто издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.

16 февруари 2023|Скандинавистика|

Покана за публикуване в третия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя третия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.).

Вера Ганчева – посланик на нордската култура и литература в България

На 23 февруари се навършват 80 години от рождението на проф. д-р Вера Ганчева, която ни ни напусна през 2020 г. Тя бе дългогодишен преподавател по история на скандинавските литератури и културна история на Скандинавския север в специалност „Скандинавистика“ в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Като литературен изследовател, критик, преводач и издател тя допринася изключително много за представянето и популяризирането на литературата и културата на нордския ареал в България.

22 февруари 2023|Категории: Скандинавистика|

Essay-Wettbewerb 2023

Im Oktober 2023 wird ein Klassiker der deutschen Jugendliteratur DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER von Erich Kästner 90 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums veranstalten wir einen Essay-Wettbewerb für Schüler:innen, Deutschlernende und Studierende der Germanistik in Bulgarien.

Международна научна конференция „България и Скандинавският север – пресечни точки и перспективи“ 17 – 18 ноември 2022 г.

С международната научна конференция „България и Скандинавският север – пресечни точки и перспективи“ на 17 и 18 ноември 2022 г. беше отбелязана 30-годишнината от създаването на специалност „Скандинавистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

19 ноември 2022|Категории: Скандинавистика|

Втора конференция за студенти, докторанти и преподаватели от Катедра „Германистика и скандинавистика“ 2 ноември 2022 г.

Катедра „Германистика и скандинавистикa“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани да присъствате на второто издание на научната конференция за студенти, докторанти и преподаватели в Катедрата, посветено на годишнината на уважаваната преподавателка, литературоведка и преводачка от немски език проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева.

Go to Top