Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

КАТЕДРА ПО ГЕРМАНИСТИКА И СКАНДИНАВИСТИКА

Начало2023-09-29T20:25:22+02:00

Добре дошли в уебстраницата на катедра „Германистика и скандинавистика“ във Факултета по класически и филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тук ще научите повече за историята, развитието и дейността на двете специалности в катедрата – „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ и „Скандинавистика“. На страницата ще откриете и актуални новини, информация за научните центрове към катедрата, както и специален модул за връзка и обмен на информация с нашите настоящи и завършили студенти. Целта на новото електронно научно списание „Германистика и скандинавистика“ е да популяризира научните и творческите постижения на нашите студенти и преподаватели сред по-широка аудитория. Очакваме Вашите въпроси, коментари и предложения на електронен адрес GermScand@fcml.uni-sofia.bg.

Повече за катедрата

Специалности

Научи повече
Научи повече

Покана за публикуване в четвъртия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2024 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя четвъртия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2024 г.).

Представяне на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (2023 г.)

На 18 януари 2024 г. в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя представянето на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023).

25 януари 2024|Категории: Германистика, Германска библиотека|

Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Специалност „Скандинавистика“ към Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява третото издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.

16 януари 2024|Категории: Скандинавистика|
Go to Top