Начало/Алумни и кариери/Успешни кариери

Възпитаници на специалност „Скандинавистика“ разказват за професионалната си реализация

Възпитаници на специалност „Немска филология“ разказват за професионалната си реализация

Анкети с алумни на специалност Немска филология

Борис Близнаков

1) Кога сте завършили образованието си по немска филология и какво Ви мотивира да изберете тази специалност?Завърших образованието си по немска филология през февруари 2013г. Личната ми мотивация за избора на тази специалност бе свързана с желанието ми да запазя и разширя вече натрупаните знания по немски език.

2) Какво и къде работите в момента?

По-голямата част от професионалния ми опит е в сферата на авиацията. В момента уча магистратура в тази област.

3) Мислите ли, че образованието по немска филология Ви помага за настоящите професионални занимания и с какво?

Със сигурност образованието по немска филология беше ключът към професионалното поприще, което съм избрал. Отличното ниво на езика и високата култура, които човек получава от тази специалност, са качества, които се ценят високо на всяко едно интервю за работа.

4) Освен знанията за немския език, литература и култура смятате ли, че специалността „Немска филология“ е изградила у Вас и други умения, които са Ви от полза при Вашата професионална реализация?

Завършването на тази специалност изисква много усилия, време и търпение. Всички тези години развиват в характера типичната за немската култура самодисциплина. Умение, което е в основата на всяка една успешна кариера.

5) Имате ли ярък спомен от Вашето следване, който се е запечатал в паметта Ви?

Хората, които срещнах и приятелствата, които създадох през студенстските си години, остават най-яркият ми спомен.

6) От учебната 2013/14 година стартира нова специалност – Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“. Обучението в тази специалност ще е насочено към желаещите да упражняват професии, свързани както с немския език, литературата и културата на немскоговорящите страни – Германия, Австрия и Швейцария, така и с езици и култури на държави от скандинавския север. Какво смятате за тази нова специалност?

Тази нова специалност звучи като един обещаващ проект. Комбиниреното на немски с някой от скандинавските езици със сигурност е предимство, което отваря вратите към най-развитите държави в Европа. Пожелавам Ви успех в това ново начинание.

7) Как виждате бъдещето на филологическото образование в глобалния свят и в България като част от него?

Глобалният свят се развива с бързи темпове и филологическото образование не трябва да изостава от този процес. Навлизането на напреднали технологии в образователната система и нейното оптимизиране и модернизиране е бъдещата перспектива и България трябва да работи усилено в тази насока.

8) Какво бихте казали на настоящите и бъдещите студенти от старата и новата специалност?

Пожелавам им да се въоръжат с търпение, защото ще им е нужно и разбира се – успешно завършване и постигане на високи цели. Бих искал да приключа с един цитат на Хенри Форд: ”Независимо какво мислиш, дали можеш или не можеш и в двата случая си прав.” Ключът към успеха е в нагласата!

1) Кога сте завършили образованието си по немска филология и какво Ви мотивира да изберете тази специалност?

Завърших немска филология през 2010 година. С няколко изключения, всички специалности, които бях записал при кандидатстването си в СУ, бяха филологически. Любовта ми към лигнвистиката и желанието ми да изучавам други култури и мисловни модели провокира този избор.

2) Какво и къде работите в момента?

Работя като програмист на свободна практика.

3) Мислите ли, че образованието по немска филология Ви помага за настоящите професионални занимания и с какво?

Работата ми на пръв поглед е изключително далеч от филологията, но с времето установих, че това не е съвсем вярно. Работих и продължавам да работя по няколко научни проекта в областта на лингвистиката. Фокусът ми е върху изграждането на сотфуерни системи, осигуряващи лесни и удобни за използване интерфейси за обработка на текстови корпуси и електронни речници. Лингвистичните ми познания са от изключителна полза при комуникацията с научните екипи, с които съумяваме да говорим на общ език. Тези ми познания ми позволяват да вникна в проблематиката на научната работа и да я претворя в адекватно технически задание. Така че пресечни точки има, макар и в една много тясна и специфична сфера на компютърните науки. От най-вече личен интерес и желание за развитие в тази област записах и интердисциплинарната магистърска програма по компютърна лингвистика към факултета по славянски филологии на СУ.

4) Освен знанията за немския език, литература и култура смятате ли, че специалността „немска филология“ е изградила у Вас и други умения, които са Ви от полза при Вашата професионална реализация?

Разбира се! Всъщност най-ценни са не знанията по немски език, а знанията за структурата на езика като цяло. Фундаментът, който получаваме, изучавайки общо езикознание и латински още в първи курс, историческа граматика (макар и най-вече с насоченост към германските езици), диалектология (макар и свободно-избираема дисциплина) и пр. създават едно специфично отношение към езика, което позволява много по-лесно навлизане в кой да е друг език не само от немската езикова група, а изобщо. Тъй като работя в съвсем различна сфера, по-скоро не съм получил умения, които да ми помагат при професионалната реализация. Благодарение на това, че владея езика, получавам достъп и до информационни ресурси на немски, както и често получавам запитвания от колеги, чийто контрагент е немскоговорящ и е нужно софтуерният специалист да си комуникира с него на немски. Но това няма и много общо с познанията, дадени ми от университета, тъй като за тези цели нивото ми на владеене на езика е било достатъчно добро и в гимназиалния курс на обучение.

5) Имате ли ярък спомен от Вашето следване, който се е запечатал в паметта Ви?

Много ярки – и добри, и лоши спомени. Винаги обичам да разказвам историята за Ууд и проф. Парашкевов. В един от семинарите по диалектология мой колега попита проф. Парашкевов дали знае откъде идва името на музикалния инструмент Ууд (Oud). Той стоя известно време замислен пред дъската, след което каза, че в момента не може да се сети и тръгна да сяда на мястото си, когато изведнъж се обърна и каза: „Колега, вие имате предвид арабската дума ал уд…“. След това бързо прозрение, посетихме за няколко минути два континента, потапяйки се в историята на превъплащенията на този музикален инструмент от арабските страни до Великобритания. Научихме името на инструмента на може би 10-15 езика, както и взаимовръзките между тях – от кой език в кой език е навлязла думата, което обяснява и различните фонетични преобразувания. Междувременно ни се разкриваше и промяната в броя на струните, във формата и прочее и прочее. Ууд всъщност на български е известен като лютня като думата при нас навлиза, ако не ме лъже паметта, от руски. След като проф. Парашкевов стигна до Великобритания – там откъдето тръгна и въпроса, той се отпусна на мястото си и се загледа в онемелите ни лица, които все още не проумяваха как е възможно да отговори така изчерпателно на случайно подхвърлен въпрос за нещо толкова отнесено като най-обикновен музикален инструмент. Тогава аз наруших тишината с втори въпрос, който през почти цялото време ме разсейваше от увлекателния разказ: „А откъде знаете всичко това?“. Професор Парашкевов небрежно отговори: „Преди петнадесетина години ми беше станало интересно откъде идва думата лютня и се бях позаровил… Просто не направих връзката веднага…“

Професор Парашкевов може би е най-вдъхновяващата фигура в нашата катедра. Той беше първият, който ми направи визуално впечатление при представянето на преподавателите в първия ден на специалността. Изключително доволен останах и от курса по диалектология, който посещавах при него… и още от прогимназията съм му безкрайно благодарен за прекрасните преводи на Мика Валтари.

6) От учебната 2013/14 година стартира нова специалност – Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“. Обучението в тази специалност ще е насочено към желаещите да упражняват професии, свързани както с немския език, литературата и културата на немскоговорящите страни – Германия, Австрия и Швейцария, така и с езици и култури на държави от скандинавския север. Какво смятате за тази нова специалност?

Започвайки от формулировката на специалността „Немска филология с избираем модул Скандинавски езици“ бих попитал защо е нова специалност? От това, което казва името, излиза, че това си е старата немска филология, към която е добавена още една опция за профилиране. Защо не е просто отделен профил, както са методика и превод? Четейки анотацията на дисциплината видях, че модулът Скандинавски езици започва да се изучава в IV семестър. Винаги съм смятал, че профилирането в немска филология трябва да започва още в началото на трети курс, а не както е в момента – в VII семестър. Бих се радвал ако подходът, избран за този нов модул се мултиплицира и върху вече съществуващите профили по превод и методика. Това ще стабилизира достатъчно познанията по дадения профил на студентите и ще им даде солидна теоретична и практическа подготовка, която да ги направи ценни кадри на пазара на труда.

Нещо, което не ми стана ясно от анотацията е дали вторият език, извън скандинавските езици в модула, остава задължителен както и досега. Ако е така, то това означава, че в рамките на същия курс на обучение, се увеличава драстично натовареността на студентите. Това може да бъде много опасно и да доведе до повърхностни познания поради липса на достатъчно време за самоподготовка и задълбочаване в конкретните теми. В тази връзка винаги съм смятал, че нашата специалност трябва да бъде разделена на две – лингвистика и литературознание, като студентите от едната специалност имат достъп до свободно-избираеми дисциплини от другата и обратното. Това ще даде възможност за по-сериозно задълбочаване в дадената научна област, като същевременно не ограбва общата култура на студента, поддържана от тези свободно-избираеми дисциплини. В момента по-скоро студентите имат обща култура и от двете, но малцина са тези, които съумяват да положат достатъчно усилия, за да получат задълбочени познания по всички изучавани дисциплини.

Това може да бъде съпроводено и от позволяването на студентите с висок успех да избират между държавен изпит и дипломна работа. Смятам, че дипломната работа стимулира креативността на студентите и им дава възможност да се задълбочат в това, което най-живо ги интересува. Дипломната работа може да покаже много по-комплексни качества от държавния изпит, който, както всички знаем, в основата си е късмет и „зубрене“. Работата по едно подобно изследване освен това би могла да провокира и стимулира студентите да продължат академичния си път, завладяни от хилядите интересни и недостатътчно изследвани теми в нашата наука. А както всички знаем в България има силен глад за квалифицирани специалисти и академични кадри, глад, който ще се засилва с годините, ако не се направят радикални промени в системата и методите за нейното финансиране.

И последно, но не на последно място: в анотацията на няколко места е подчертано, че се работи по европейската кредитна система. Опитът ми от моето следване показва, че това е само на хартия, тъй като повечето преподаватели не признават изпитите положени в чуждестранни университети. Колеги, възползвали се от програмата Еразъм полагат по този начин почти два пъти повече изпити от своите колеги, което е много далеч от духа на европейската програма и идеята за мобилност на студентите.

7) Как виждате бъдещето на филологическото образование в глобалния свят и в България като част от него?

При така засилилият се културен обмен благодарение на бурното развитие на комуникационните технологии през последните десетилетия, чуждоезиковото обучение никога не е било по-актуално. Все по-важна част от него става и културологичния аспект на обучението. Трябва да се научим да разбираме и уважаваме културните си различия. Мисля, че наблягането на дисциплините в сферата на историята и културологията ще бъде основната тенденция в развитието на филологическото образование през следващите години. България не прави изключение от това.

8) Какво бихте казали на настоящите и бъдещите студенти от старата и новата специалност?

Бих се радвал, ако масата от студентите следват наистина това, което желаят, а не записват дадена специалност, само защото са били приети в нея. Виждам това като основен проблем на системата за прием във висшите училища в България. Пожелавам на тези студенти, които са искали да запишат немска филология, да останат удовлетворени от даденото им образование и да вземат максимума, който могат да им предложат нашите преподаватели, а на тези, които са записали специалността, защото не са били приети нещо друго, с течение на времето да обикнат немската филология и да останат доволни от случайно направения избор.

1) Кога сте завършили образованието си по немска филология и какво Ви мотивира да изберете тази специалност?

 

1999

Интерес към немския език и култура.

2) Какво и къде работите в момента?

Научен сътрудник (преподавател)

Лудвиг Максимилиан университет, Мюнхен (LMU München)

3) Мислите ли, че образованието по немска филология Ви помага за настоящите професионални занимания и с какво?

Да, писах дисертация в тази област и продължавам научната си дейност. Разработвам материали за студенти по германистика, както и за желаещи да изучават немския език.

4) Освен знанията за немския език, литература и култура смятате ли, че специалността „Немска филология“ е изградила у Вас и други умения, които са Ви от полза при Вашата професионална реализация?

Да, чрез практиката в специалността „Методика и дидактика на немския език” се научих да говоря пред публика, да модерирам групи, да подготвям материали за час по немски език. В момента разработвам материали за електронно обучение по немски език, както и материали по дидактика и методика за учители по немски.

Чрез дипломната работа се научих да разработвам самостоятелно теми, да правя научни изследвания.

И както казваше проф. Петков: „Една идея изглежда налудничева, но когато човек си повярва и работи упорито върху нея, се получава ценен научен труд”

5) Имате ли ярък спомен от Вашето следване, който се е запечатал в паметта Ви?

Да, много са.

Часовете по превод бяха много интересни.

Също часовете по стилистика.

6) От учебната 2013/14 година стартира нова специалност – Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“. Обучението в тази специалност ще е насочено към желаещите да упражняват професии, свързани както с немския език, литературата и културата на немскоговорящите страни – Германия, Австрия и Швейцария, така и с езици и култури на държави от скандинавския север.  Какво смятате за тази нова специалност?

Добра идея. Аз лично съм ходила в Холандия и Дания и мисля, че познаването на тези езици увеличава часовете както за работа, така и за кооперации. Но и английският език е много важен, в световен план.

7) Как виждате бъдещето на филологическото образование в глобалния свят и в България като част от него?

В глобалния свят може би филологията се изтласква от други специалности, които имат по-голяма полза за икономиката. Мисля, че филология може да намери начин да се свърже с индустрията, например туризъм. Това е възможно чрез проекти на ЕС. По този начин могат да се финансират идеи за научни трудове.

Според мен трябва да се сключат повече кооперации с други институти по германистика – както в Европа, така и в целия свят. Руската германистика има доста трудове (например томовете на Жирмунски), които не се намират в Германия. Чрез създаването на такава мрежа ще има повече обмяна на опит и повече общи проекти, които да имат и някаква практическа насоченост.

8) Какво бихте казали на настоящите и бъдещите студенти от старата и новата специалност?

От новата специалност – да работят усилено, да изпробват своите идеи, както и да вярват в реализирането на тези идеи.

Да прилагат наученото на практика. Да разширяват мрежата си от контакти – не само в немскоезичните държави. Да ползват възможностите за стипендии (DAAD, Erasmus и др.).

Михаил Цветков

1) Кога сте завьршили образованието си по немска филология и какво Ви накара да изберете тази специалност?

 

Завьрших образованието си по немска филология за степен Бакалавьр през 2005 година. Решението ми да следвам в тази специалност има малка предистория. Исках да уча английски език в езикова гимназия, но бях приет в немската паралелка на Национална Априловкса Гимназия в родния ми град. Скоро апетитьт дойде с яденето и когато стана време за висше образование, реших да продьлжа с немски език, защото се чувствах достатьчно уверен в желанията и вьзможностите си. Не бях сигурен точно в каква посока ще развивам кариера, но знаех, че искам да бьде в атмосфера, кьдето комуникацията се извьршва на много езици и на междукултурно, транснационално ниво. В гимназията осьзнах, че немският език всьщност ми дава още преднина и повече вьзможности за осьществяване на тези кариерни планове в разширена Европа и отвьд нея.

2) Какво и къде работите в момента?

В момента все още сьм студент в докторската програма по немска литература и култура с концентрация вьрху сьвременна немска литература с транснационален характер в Илинойски Университет кьм Чикаго (University of Illinois at Chicago). Работя като помощник-библиотекар в главната библиотека на университета, а преди това сьм работил като помощник-учител по немски език в началната езикова програма на департамента.

3) Мислите ли, че образованието по немска филология Ви помага за настоящите професионални занимания и с какво?

Винаги сьм знаел, без да имам точно обяснение защо, че искам да прекарам голяма част от живота си в Америка. Не сьм си представял, че немският език и образованието ми по немска филология ще бьдат моя билет кьм осьществяването на това дьлготрайно желание. Животьт ми в момента е моето персонално доказателство за значимостта на междукултурния обмен и позитивните процеси на глобализация. Все още ми предстои да намеря точното си място под сльнцето, защото имам и други интереси освен език и култура, а като ,,чужденец” тук интеграцията все още се осьществявя по-трудно. Чуждите езици, и в частност немски, са моите инструменти за реализиране на желания и цели.

4) Освен знанията за немския език, литература и култура смятате ли, че специалността ,,Немска филология” е изградила у Вас и други умения, които са Ви от полза при Вашата професионална реализация?

Разбира се! Пьрво се чувствам изключително обогатен като личност от смесването на различни култури – гражданин на света. Това е важна предпоставка за намиране на работа днес. Помогна ми още да разбера, че както има повече от един език, на който различни хора могат да общуват, така има и повече от една гледна точка (моята). Това в последствие ми помага да изпитвам по-малко напрежение по време на конфликти и да преживявам стреса от тях по-бьрзо, когато не са сьгласни с мен. Научи ме обаче и да отстоявам гледната си точка по-силно и да вярвам в себе си. Смятам, че чуждите езици учат на толерантност по имплицитен начин. Все още развивам способности за аналитично и аргументативно мислене, които са от изключителна важност и извьн академичния живот.

5) Имате ли ярьк спомен от Вашето следване, който се е запечатал в паметта Ви?

Спомням си с радост и малко меланхолия за времето прекарано в Софийски Университет. Спомням си ярко за сьрдечността, добронамереността и подкрепата на моите преподаватели и колеги. Трудностите и безличните хора вече одавна сьм забравил. Доцент Георгиева-Мец е един от тези преподаватели, които с препорьките си и настояването, че трябва да се участва в студентски програми за академичен обмен, директно отвориха прозорци кьм света за мен и много други студенти от специалността.

6) От учебната 2013/14 година стартира нова специалност – Немска филология с избираем модул ,,Скандинавски езици”. Обучението в тази специалност ще е насочено кьм желаещите да упражняват професии, свьрзани както с немския език, литература и култура на немскоговорящите страни – Германия, Австрия и Швейцария, така и с  езици и култури на дьржави от скандинавския север. Какво смятате за тази нова специалност?

Колкото повече езици, толкова по-добре, толкова повече възможности. Аз лично винаги съм имал интерес към тази част на Европа и по време на следването си се надявах да мога да се запозная със скандинавски език. Има нещо привлекателно в тази най-северна част на Европа и дори да звучи клиширано, е факт, че хората в тези страни живеят сигурно щастливо въпреки дългата зима. Бях поставил специалност „Скандинавистика“ много високо в списъка със специалности по време на кандидатстването си, но Вселената ми отреди Немска филология и сега не съжалявам.

7) Как виждате бъдещето на филологическото образование в глобалния свят и в България като част от него?

Винаги ще има хора, индивиди и студенти, които ще искат да знаят, какъв е светът и какво се намира отвъд границите на една държава. Глобализацията е неизбежна и за да се намалят отрицателните и ефекти, трябва да се създават връзки и да се насърчава разбиране на „разликите”, без да се губи идентичност в културно отношение именно чрез езиково обучение. Освен това България се намира на кръстопът между култури и континенти, едновременно е мост и граница, и аз като българин символично и буквално виждам себе си като индивид и част от по-големи обществени групи като трансмитер и посланик на език и култура. Трябва обаче да има взаимно съгласие за осъществяването на тези процеси на разбиране, а това дори и днес е доста утопична гледна точка. В този смисъл филологическото образование трябва да просперира поне толкова колкото и техническото.

8) Какво бихте казали на настоящите и бъдещите студенти от старата и новата специалност?

Да вярват в себе си, но да бъдат скромни. Да мислят позитивно и да бъдат толерантни: филологията е хуманистично образование. Да се вслушват във вътрешния си глас и да преследват мечтите си. Да не се страхуват – всичко е възможно. Да бъдат благодарни и признателни. Да се стараят повече и да имат цели.

Здраве, радост и успех! – Михаил Цветков

1) Кога сте завършили образованието си по немска филология и какво Ви мотивира да изберете тази специалност?

 

Завършил съм образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност Немска филология през 2003 година, а през 2008 защитих магистърска теза след четитисеместриален курс на обучение по магистърска програма „Езикознание и превод”.

Главеният виновник да избера тази специалност е майка ми, която още преди падането на Берлинската стена често пътуваше служебно до ФРГ. Нейните разкази успяха да ме мотивират да уча немски език, а по-късно и немска филология.

2) Какво и къде работите в момента?

В момента съм редовен докторант към катедра „Германистика и скандинавистика” при СУ „Св. Климент Охридски”. Работил съм като преводач по проекти на GTZ към Германското посолство – София, като преподавател по немски език в частна езикова школа. Имам допълнително икономическо образование, което ми помогна да натрупам опит като мениджър – проучване на пазари към водеща парфюмерийно-козметична компания, а основните ми ресори бяха страните от немскоезичния регион.

3) Мислите ли, че образованието по немска филология Ви помага за настоящите професионални занимания и с какво?

Определено е така. Прдължавам към най-високата степен на висшето образование в сферата на немския език.

4) Освен знанията за немския език, литература и култура смятате ли, че специалността „немска филология“ е изградила у Вас и други умения, които са Ви от полза при Вашата професионална реализация?

Упоритост, точност, коректност и умения за работа в междулултурна среда.

5) Имате ли ярък спомен от Вашето следване, който се е запечатал в паметта Ви?

Всички изпити бяха устни. Все още си спомням въпросите, които са ми се падали на всички изпити, допълнителните въпроси на изпитващите. Спомням си държавния изпит и трескавата подготовка за него.

6) От учебната 2013/14 година стартира нова специалност – Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“. Обучението в тази специалност ще е насочено към желаещите да упражняват професии, свързани както с немския език, литературата и културата на немскоговорящите страни – Германия, Австрия и Швейцария, така и с езици и култури на държави от скандинавския север. Какво смятате за тази нова специалност?

Подкрепям насърчаването на многоезичието в рамките на една специалност, защото Европа се характеризира с езиково и културно многообразие, което е част от политиката, законодателството и практиките на ЕС.

7) Как виждате бъдещето на филологическото образование в глобалния свят и в България като част от него?

Съвременното общество се нуждае от чуждоезикови познания, което е предпоставка за утвърждаването му в глобализиращия се свят. Съвременното филологическо образование има бъдеще, защото неговата цел е да даде своя принос за постигане и изграждане на професионални езикови познания, които да подобряват междукултурното разбиране както в границите на Европа, така и с останалия свят.

8) Какво бихте казали на настоящите и бъдещите студенти от старата и новата специалност?

Не се плашете от трудностите. Те са предизвикателства, които ще ви научат на постоянство, борбеност, смелост и решителност. Следвайте целите си и не забравяйте, че немска филология е специалността, която дава най-добри възможности за специализации в чужбина. Използвайте ги!