Начало/Библиотека „Нордика“

Библиотека „Нордика“

Библиотека „Нордика“ е открита официално на 19 ноември 1998 г. от Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Иван Лалов и от посланиците на Кралство Швеция и Кралство Дания в София. Идеята за създаването на библиотеката е осъществена с усилията на проф. Вера Ганчева, проф. Борис Парашкевов, ръководството на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и др. Финансова подкрепа оказват посолствата на Дания, Норвегия, Швеция и Министерството на образованието, културата и науката на Исландия.

Фондът на библиотека „Нордика“ се обогатява чрез покупка, книгообмен и дарения от институции и частни лица от всички скандинавски страни и от България. Голяма част от книгите са с автограф от автор, преводач, издател или дарител. Колекцията е специализирана в областта на историята, културата, науката, митологията, художествената литература и лингвистиката на петте държави от нордския ареал: Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция.

В съответствие с профила на библиотеката в нея се съхраняват енциклопедии и справочни издания, речници и учебни пособия, литературоведски и езиковедски монографии, художествена литература. Тъй като библиотека „Нордика“ е филиал на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, библиографските описания на ресурсите от нейния фонд са включени в електронния каталог на Университетската библиотека.

В началото на академичната учебна 2020 година библиотеката разполага с над 7 500 тома книги и 32 заглавия периодични издания. Освен произведения на скандинавски писатели класици като Кнут Хамсун, Хенрик Ибсен, Огуст Стриндберг, Астрид Линдгрен, Селма Лагерльоф, Карен Бликсен и много други, библиотека „Нордика“ съхранява и творби на съвременни белетристи от Скандинавския север. Сред най-четените са Ерленд Лу, Микаел Ниеми, Юстайн Гордер, Стиг Ларшон и др. Техните преводи на български език са резултат от работата на изтъкнати български преводачи, много от които са завършили специалност „Скандинавистика“ и/или са преподаватели в специалността.

В библиотека „Нордика“ се съхранява и книжният фонд на Центъра за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андересен“. Тази специализирана сбирка от 1500 заглавия включва не само оригинални произведения на Андерсен, но и техни преводи на английски, немски, френски, руски, италиански и много други езици. Богатата информация е допълнена от биографични изследвания, посветени на Андерсен, както и от монографии върху творчеството му.

Обособена е сбирка от научни сборници и литературни списания, в които са публикувани статии и преводи на преподаватели в специалност „Скандинавистика”: „Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии“, сп. „Панорама“, сп. „Съвременник“ и др.

В библиотеката се съхраняват бакалавърски и магистърски тези на студенти, дипломирали се в специалност „Скандинавистика“, както и дисертационните трудове на преподавателите в специалността.

Всеки посетител има възможност да ползва библиотечните ресурси в читалнята, а преподавателите и студентите скандинависти могат да ги заемат за едномесечен срок с валидна читателска карта.


Адрес на библиотека „Нордика“:

1043 София, Цар Освободител № 15, Софийски университет, Ректорат, ет. 5, каб. 162

Телефон за контакти: 02/9308-406

Електронна поща: sevdalina.malinova@uni-sofia.bg

Работно време: Библиотека „Нордика“ временно не работи с читатели. Обичайното работно време е понеделник – петък 9.00-12.00 /13.00-18.00 ч. и сряда 9.00–12.00 / 14.00-18.00 ч.

г-жа Севдалина Малинова

Завеждащ библиотека „Нордика“

  • Софийски университет, Ректорат, ет. 5, каб. 162

  • понеделник – петък 9.00-12.00 /13.00-18.00 ч.

    (сряда 9.00–12.00 / 14.00-18.00 ч.)