Начало/Германска библиотека

Германска библиотека

Създаването на Германската библиотека през 1993 г. съвпада със 70-годишния юбилей на Катедрата по немска филология (по-късно преименувана на Катедра по германистика и скандинавистика). Официалното откриване на библиотеката, включено в програмата на организираната от катедрата юбилейна конференция, е отбелязано с четене на швейцарската писателка проф. Елеоноре Фрей от нейни произведения.

Основаването на Германската библиотека е осъществено благодарение на съдействието на проф. Герт Хумел от Университета на Саарланд (Саарбрюкен), който допринася и за попълването на библиотечния фонд с голямо дарение от книги. Новооснованата библиотека получава щедро дарение и от проф. Ханс-Герд Винтер от Университета в Хамбург, който продължава да изпраща книги и списания до края на 2001 г. Библиотечният фонд се обогатява през годините благодарение на дарения на преподаватели, бивши и настоящи студенти, издатели както и на лекторите на Германската служба за академичен обмен (DAAD).

Германската библиотека е създадена като научна библиотека с немскоезична литература в помощ на студентите и преподавателите от специалността Немска филология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Освен специализирана литература в основните области езикознание, литературознание и културознание библиотеката предлага книги и по история, психология, философия, право, религия и политика. Художествената литература обхваща единствено немскоезични автори – немски, австрийски и швейцарски писатели. Отскоро във фонда на библиотеката постъпват и преводи на български на немскоезични автори. Библиотеката разполага с богата колекция от речници, енциклопедии и справочници.

Към настоящия момент библиотечният фонд се състои от около 12 000 тома книги и периодични списания. Библиотеката разполага с една читалня и три компютърни места за работа с интернет.

Ползването на библиотеката става с читателска карта, която се издава на място, и е напълно безплатно.

маг. Красимира Методиева

Библиотекар на Германска библиотека и инспектор по учебната дейност на катедрата

  • 216 каб., Ректорат

  • Приемно време: понеделник – петък 10-17 ч.
    Обедна почивка от 12 до 13 ч.
  • тел. 02/ 9308 470

Виж профил