Конкурс за есе на датски език

Публикувано на април 3, 2023 |

Центърът за научни изследвания и информация „Х. К. Андерсен“

към специалност „Скандинавистика“, Катедра „Германистика и скандинавистика“,

Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“


ОРГАНИЗИРА

с подкрепата на Датската агенция за замъци и култура и Посолството на Кралство Дания в София

традиционния конкурс за есе на датски език на тема:
„Историята, която картината ни разказва“, вдъхновена от три картини на известния датски художник Вилхелм Хамерсхой.

Участие в конкурса могат да вземат студенти от специалност „Скандинавистика“, изучаващи датски език и култура, както и ученици, изучаващи датски език като втори чужд език.

Есетата изпращайте на имейл адрес e.stoitseva@fcml.uni-sofia.bg в срок до 18.00 ч., 30 април 2023 г.

Допълнителна информация за конкурса можете да получите на посочения имейл адрес.

Успех и вдъхновение на всички участници!