Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Публикувано на януари 16, 2024 |

Категории: Скандинавистика

Специалност „Скандинавистика“ към катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява третото издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.
Конкурсът е посветен на паметта на проф. д-р Вера Ганчева – изтъкната скандинавистка, преводачка, преподавателка, издателка и учен.
Участниците в конкурса могат да се включат с превод на текст в една или повече от следните шест категории: превод на художествена проза от датски, норвежки или шведски език; превод на поезия от датски, норвежки или шведски език.
Победителите в конкурса ще бъдат излъчени от жури в състав: проф. д.ф.н. Майа Разбойникова-Фратева, гл. ас. д-р Надежда Михайлова, гл. ас. д-р Антония Господинова, гл. ас. д-р Владимир Найденов, гл. ас. д-р Елена Стойнева, гл. ас. д-р Иван Тенев, гл. ас. д-р Евгения Тетимова, ас. Елена Стоицева, Константин Радоев, Меглена Боденска (скандинавистка и преводачка от шведски език).
Отличените студенти и ученици ще получат грамота и книга, както и награда от фондация „Слово и дух“. Част от преводите ще бъдат публикувани в електронното научно списание „Германистика и скандинавистика“.

Оригиналите на текстовете за превод ще бъдат изпратени по имейл на всички студенти в сп. „Скандинавистика“ и могат да бъдат получени при запитване на електронен адрес elena.stoyneva@uni-sofia.bg.

Изисквания за техническото оформяне и изпращане на преводите:

1. Документът да бъде в PDF формат и да бъде озаглавен на латиница по следния начин: Заглавие на превежданото произведение (както е посочено в оригиналния текст). Име и фамилия на латиница на участника в конкурса. Напр.: Godhed_TodorTodorov
2. Оформление на текста на превода: шрифт Times New Roman, 12, разредка 1,5, отстояние 1,5 см при нов ред.
3. Заглавието на оригиналния текст се превежда на български език.
4. В края на превода да се посочи името и фамилията на преводача, курс, специалност или училище и клас, където изучава съответния скандинавски език.

Преводите ще бъдат приемани до 18:00 ч. на 5 март 2024 г.  на  електронен адрес elena.stoyneva@uni-sofia.bg.

Subject: Конкурс за превод от скандинавски езици 2024

За въпроси:  elena.stoyneva@uni-sofia.bg

Пожелаваме на всички участници в конкурса ползотворна работа и успех!