Обява за работа

Публикувано на януари 5, 2024 |

TELUS International Bulgaria представя най-новите си позиции във Fintech сферата със скандинавски езици. За тях е предвидено въвеждащо обучение, затова няма нужда кандидатите да имат предходен работен опит.
Повече информация може да намерите на връзките:

Освен това компанията предлага и Амбасадорска програма. Тя предоставя възможност на хора, които не са служители на TELUS International Bulgaria, да препоръчат свои приятели или познати, владеещи чужди езици, за работна позиция в компанията и да получат финансов бонус в замяна. Пълна информация можете да откриете в „Ambassador Brochure“ по-долу.
На следната връзка може да препоръчвате кандидати: https://telusinternational.avature.net/ambassadorsprogram

Ambassador_Brochure