Първа конференция за студенти, докторанти и преподаватели от Катедра „Германистика и скандинавистика“

На 2 и 3 ноември 2021 г. се проведе първото издание на Конференцията за студенти, докторанти и преподаватели от Катедра „Германистика и скандинавистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Линкове към онлайн сесиите в Zoom ще откриете в програмата на конференцията.

програма на конференцията

От Катедрата