Начало/„Ханс Кристиан Андерсен“

Научно-изследователски център „Ханс Кристиан Андерсен“

Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“, първият по рода си извън пределите на Дания, бе открит през 2008 г. като част от дейността на специалност „Скандинавистика“ със съдействието на Посолството на Кралство Дания в София, Южнодатския Университет в Оденсе и научно-изследователския център „Х. К. Андерсен“ към същия университет.

Центърът разполага със значителен фонд от книги на български, датски, френски, английски, немски, руски и други езици, които са част от филиалната библиотека „Нордика“ към Централната университетска библиотека.

Центърът популяризира личността и делото на големия датски писател Ханс Кристиан Андерсен в България и извършва научноизследователска, популяризаторска и учебно-преподавателска дейност в областта на датския език, литература и култура.

Основните целеви групи са студентите, изучаващи датски език, литература и култура в специалност „Скандинавистика“ и Катедрата по германистика и скандинавистика, учениците от общообразователните училища в България и широката общественост.

Центърът организира и провежда научни изследвания, конференции, семинари, лекции, работилници, презентации, дискусии, срещи и конкурси. Центърът подпомага и обучението в специалност „Скандинавистика“ и 19 СУ „Елин Пелин“ в София с изучаване на датски и норвежки език. Също така поддържа специализирана научна библиотека, издава научни публикации и извършва консултантска дейност в сферата на датския език, литература и култура. Друг аспект на дейността му е да поддържа научни контакти със сродни научни и образователни институции в България и в чужбина и съвместно с тях да участва в реализацията на различни национални и международни проекти, както и да съдейства за превеждането, издаването и представянето в България на датска литература, както и произведения от и посветени на личността и творчеството на Ханс Кристиан Андерсен.

Партньори на центъра по различни инициативи са Център „Х. К. Андерсен“ към Южнодатския университет, Посолството на Кралство Дания в София, Специализирания съвет за управление на замъците и културата към министъра на културата на Дания (Slots- og Kulturstyrelsen), Отдел „Лекторати“ към Министерство на науката и висшето образование на Дания (Lektoratsordningen, Uddannelses- og Forskningsministeriet), Столична библиотека, 19 СУ „Елин Пелин“ в София и редица учебни заведения и издателства в България.

гл. ас. д-р Надежда Михайлова

Ръководител на научно-изследователския център „Х.К. Андерсен“

 • Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
  Централно крило, ет. 4, каб. 163

 • Приемно време за уч. 2020/2021 г.:
  По предварителна уговорка в Microsoft Teams

 • 0889 71 71 20
Виж профила

ас. Елена Стоицева

Заместник-ръководител на научно-изследователския център „Х.К. Андерсен“

 • Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
  Централно крило, ет. 4, каб. 163

 • Приемно време за уч. 2020/2021 г.:
  По предварителна уговорка в Microsoft Teams

 • 02/9308 490, 02/9308 341

Виж профила