Начало/Австрийска библиотека

Австрийска библиотека „Д-р Волфганг Краус“

Австрийската библиотека в София е открита през 1991 г. Тя оперативно се управлява от Катедра Германистика и скандинавистика във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Кл. Охридски“. Библиотеката разполага с над 10.000 библиотечни единици, сред които книги, DVD-та, списания и дигитализирани видеокасети с австрийски филми, които могат да се ползват както в библиотеката, така и да се заемат. Библиотечният фонд обхваща произведения на австрийската художествена литература, научни изследвания в областта на изкуствата и хуманитарните науки (с акцент върху литературознанието и езикознанието, немски като чужд език, културна история, история на изкуството на Австрия и философия), а също така публицистика, класически примери от Австрийското кино и видеоматериали на различни носители.

В библиотеката е и част от личната библиотека на известния австрийски интелектуалец д-р Волфганг Краус, който редом с проф. Емилия Стайчева има заслугата за основаването на библиотеката. По тази причина тя носи и неговото име.

Австрийската библиотека изпълнява и функцията на културен център. Културната програма обхваща литературни четения на австрийски автори, представяния на книги, доклади, конференции, срещи-разговори по свързани с Австрия теми и личности, театрални постановки и видеоизлъчвания.

За всички, които учат немски език, австрийската библиотека дава възможност за заемане на актуални списания и книги, като имаме рафт и за най-малките читатели, които също могат да посещават библиотеката с техните родители и да заемат книжки на немски език, с което да разнообразяват източниците, от които учат езика.

Най-важният партньор на Австрийската библиотека в София е Австрийското посолство.

Бюлетин за събитията

С нашия месечен бюлетин информираме всички наши читатели и симпатизанти за планирани събития и други информации, свързани с инициативи от австрийска страна.

Записване за месечния бюлетин на адрес: oesterreich-bibliothek@fcml.uni-sofia.bg

Адрес и работно време

Австрийска библиотека „Д-р Волфганг Краус“
СУ „Св. Климент Охридски“
Факултет по класически и нови филологии,
Ректорат, стая 219
бул. Цар Освободител 15
1504 София

Email: oesterreich-bibliothek@fcml.uni-sofia.bg

Работно време:

Понеделник и вторник: 13-17

Четвъртък и петък: 10-14

доц. д.ф.н. Мария Ендрева

Ръководител на Австрийската библиотека

  • 219 каб., Ректорат

  • приемно време: понеделник 13-14 ч.

  • тел. 02/ 843 53 61

Виж профила

маг. Виктория Дякова

Библиотекар на Австрийската библиотека

  • 219 каб., Ректорат

  • Работно време:

    Вторник и сряда 13-17 ч., Четвъртък и петък 10-14 ч.

  • тел. 02/ 843 53 61.

Виж профила