Начало/Алумни и кариери

Алумни и кариери

Благодарение на задълбочената си общофилологическа, езикова, комуникативна и културологична подготовка възпитаниците на двете специалности на Катедрата по германистика и скандинавистика се реализират успешно в редица сфери, където техните умения на посредници между страни и култури се ценят високо.

Професионалният опит, енергия и идеи на нашите възпитаници са ресурс, на който Катедрата разчита за своето устойчиво и успешно развитие. Надяваме се, че благодарение на платформата „Алумни“ контактите на Катедрата със специалистите, завършили „Немска филология“ и „Скандинавистика“, ще стават все по-активни

Възможностите за ползотворно сътрудничество включват, но не се ограничават до:

• срещи на бивши и настоящи студенти с цел споделяне на професионален и личен опит и създаване на контакти;

• участие в проектите, изпълнявани от специалностите в Катедрата;

• установяване на партньорства, полезни и за двете страни;

• разработване на учебни курсове и стажантски програми, ориентирани към практическото обучение на студентите;

• възстановяване на връзката с колеги, с които сме загубили контакт през годините чрез регистрация в нашата база с контакти на завършилите;

• поддържане на силна и сплотена общност на завършилите „Немска филология“ и „Скандинавистика“ чрез отбелязване на традиционни празници и срещи в неформална обстановка.

Всички регистрирали се в базата с контакти на завършилите специалностите на Катедрата ще получат достъп до нов канал за:

Обмяна на информация за събития, инициативи и проекти

Платформата дава възможност за разпространение на информация за събития, инициативи и проекти сред настоящите и бившите студенти от двете специалности.

Публикуване на обяви за работа

Платформата улеснява прекия контакт с таланти, владеещи немски език и скандинавски езици, чрез публикуване на обяви за работа, стажове, практики и други възможности за професионална реализация.

Ще се радваме да споделите своите идеи и предложения за сътрудничество на електронния адрес на Катедрата GermScand@fcml.uni-sofia.bg

Алумни клубът на СУ „Св. Климент Охридски“ продължава връзката на завършилите студенти с Алма матер.

Алумни клуб на СУ „Св. Климент Охридски“

Основната мисия на Кариерния център към ФКНФ е създаването на условия за устойчиво сътрудничество между факултета и работодателите.

Кариерен център на ФКНФ