Партньорства с научни, образователни и културни институции

DAAD – Германската служба за академичен обмен е най-голямата организация в Германия за поддържане на академични програми за обмен и партньорство и финансиране на следване и академични изследвания чрез стипендии и програми за подкрепа на студенти, учени и университети.

Всяка година множество студенти в специалност Немска филология се възползват от стипендиите за летни курсове на DAAD, както и от стипендиите за пълно финансиране на магистърско обучение в Германия след завършена бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски“.

ÖAD – Австрийската служба за обмен поддържа академични програми за обмен и партньорство и финансиране на академични изследвания и академично израстване на млади учени посредством няколко стипендиантски програми в различни области на науката. Лекторската програма на Австрийската служба за обмен обхваща понастоящем 97 лектората в целия свят. В катедрата по Германистика и скандинавистика от 1990-те години постоянно има австрийски лектор.

Датският лекторат (Lektoratsordningen) има за цел да разпространява знания и информация за датския език, литература и култура по света и да осигурява субсидия за преподаването на датски език в чуждестранни университети. Датският лекторат е част от Министерство на науката и висшето образование на Дания (Uddannelses- og Forskningsministeriet). Датският език, литература, култура и обществена структура се изучават и са обект на изследване в повече от шестдесет университета по света. В двадесет и пет от тях се поддържа лекторат по датски език, в това число СУ „Св. Климент Охридски“.

Агенцията по култура и поддръжка на замъци (Slots- og Kulturstyrelsen ) е специализиранa институция към Министерство на културата на Дания и допринася за осъществяването на целите, които правителството на страната си е поставило в сферата на културата. Тя е партньор на СУ „Св. Климент Охридски“ в редица инициативи, свързани с популяризирането на езика, литературата и културата на Кралство Дания в България.

Шведският институт (SI) е държавна агенция, чиято главна задача е да разпространява информация за Швеция в чужбина. Шведският институт работи в различни области на международното сътрудничество и е дългогодишен партньор на специалност „Скандинавистика“.

Шведският институт подкрепя организационно обучението по шведски език, култура и литература и финансира събития, посещения на гост-лектори, закупуване на учебни материали, стипендии за студенти и преподаватели. С подкрепата на Шведския институт в Катедрата по германистика и скандинавистика от дълги години работи и постоянен лектор по шведски език.

Норвежкият Директорат за международно сътрудничество и развитие на качеството във висшето образование (Diku) е дългогодишен партньор на специалност „Скандинавистика“ и подкрепя обучението по норвежки език и култура чрез финансиране на събития и посещения на гост-лектори от Норвегия, закупуване на учебни материали, стипендии за студенти и преподаватели. Благодарение на подкрепата Diku от 2015 г. в Катедрата по германистика и скандинавистика работи и постоянен лектор по норвежки език.

Партньорство за обмен на студенти и преподаватели с института по германистика в Хамбургския университет

В рамките на партньорството се провежда интензивна програма за обмен между университетите София и Хамбург, в която всяка академична година немски преподаватели от университета в Хамбург предлагат семинари в областта на немската литература, интеркултурни и медийни изследвания за студентите в специалност Немска филология с избираем модул Скандинавски езици.

Програмата включва и студентски стипендии за български студенти с отличен успех и изявени интереси в областта на литературознанието за един семестър в университета в гр. Хамбург.

Програма „Еразъм+“ за студенти от Катедрата по германистика и скандинавистика

Всяка учебна година СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс мобилност с цел обучение по програмата „Еразъм+“. Кандидатстването се осъществява на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ за програмата „Еразъм+“, където ще откриете и списък с договорите на Факултета по класически и нови филологии по програма „Еразъм+“.

За повече информация можете да се обърнете към координаторите на програмата:

гл. ас. д-р Иван Попов (за специалност „Немска филология“)

гл. ас. д-р Евгения Тетимова (за специалност „Скандинавистика“)