Конкурс за есе на датски език

Публикувано на април 8, 2024 |

Центърът за научни изследвания и информация „Х. К. Андерсен“

към специалност „Скандинавистика“, Катедра по германистика и скандинавистика,

Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“


ОРГАНИЗИРА

в сътрудничество с Посолство на Кралство Дания в София

тазгодишния конкурс за есе на датски език на тема:
„Докато щастието дойде“.

Участие в конкурса могат да вземат студенти от специалност „Скандинавистика“, изучаващи датски език и култура.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕСЕТАТА Е 30 АПРИЛ 2024 г.

Допълнителна информация за конкурса можете да получите на ел. адрес:
e.stoitseva@fcml.uni-sofia.bg и cathrine.voss@gmail.com