Специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“

Специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е една от най-старите филологически специалности в България. В специалността се преподават и изследват езикът, литературата, културата и историята на страните от немскоезичното културно пространство (Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн). Завършитите специалността са изключително търсени кадри в различни области на икономическия живот и се реализират успешно като писмени и устни преводачи, преподаватели, служители в аутсорсинг индустрията, редактори в издателства и служители във водещи софтуерни компании.

В модула „Немска филология“ на уебсайта на Катедрата по германистика и скандинавистика можете да се запознаете с дейността и ресурсите на специалността, с нейните преподаватели и настоящи и бивши студенти.

Центровете, които се поддържат от специалността са Австрийската библиотека и Германската библиотека, чиито фондове наброяват над 25 000 тома.

проф. дфн. Мария Ендрева

Ръководител на специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“

  • Австрийска библиотека, Ректорат, СУ „Св. Кл. Охридски“

  • Приемно време: уговорка по имейл