Специалност „Скандинавистика“

Специалност „Скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е единственият научен център в България за изследване и преподаване на езиците, обществата, литературите, културата и историята на страните от Скандинавския север (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция). Интересът към специалността сред кандидат-студентите е изключително висок, а завършилите „Скандинавистика“ се реализират бързо и успешно като преводачи, преподаватели, служители в аутсорсинг индустрията, центровете за споделени услуги и софтуерните компании.

В модула „Скандинавистика“ на уебсайта на Катедрата по германистика и скандинавистика можете да се запознаете с активната и разностранна дейност на специалността, с нейните преподаватели и студенти. Неделима част от специалността са библиотека „Нордика“, чийто фонд наброява над 7 000 заглавия, и Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“ – филиал на едноименния център в Южнодатския университет в Оденсе.

Последвайте и профила на специалност „Скандинавистика“ във Фейсбук.

гл. ас. д-р Надежда Михайлова

Ръководител на специалност „Скандинавистика“

  • Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
    Централно крило, ет. 4, каб. 163

  • Приемно време: уговорка по имейл