Трето издание на конференцията за студенти, докторанти и преподаватели от катедра „Германистика и скандинавистика“

Публикувано на декември 2, 2023 |

На 30 ноември и 1 декември 2023 г. в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе третото и най-обхватно досега издание на годишната конференция за студенти, докторанти и преподаватели от катедра „Германистика и скандинавистика“.

С повече от 25 доклада членовете на катедрата представиха научните си изследвания и разработки в областта на езикознанието, литературознанието, преводознанието, културната история на немскоезичните страни и Скандинавския север. Част от преминалите през процедура на двойно анонимно рецензиране доклади ще бъдат публикувани в броя за 2024 г. на издаваното от катедрата онлайн научно списание „Германистика и скандинавистика“.

Благодарим на всички участници в конференцията, на организаторите и на публиката!

С програмата на конференцията и темите на докладите можете да се запознаете тук.