За кандидат-студенти

Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, кандидатстване и приемни изпити, места за прием, годишни такси