Новини2021-06-11T19:08:32+02:00
Начало/Новини

Резултати от конкурса за превод на името на проф. д-р Вера Ганчева за 2024 г.

Бяха обявени победителите в конкурса за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева за 2024 г.

22 март 2024|Категории: Скандинавистика|

Семинар за детските книги с илюстрации 2024: Книги с илюстрации на трудни теми

На 15.04 и 16.04 в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Семинар за детските книги с илюстрации 2024: Книги с илюстрации на трудни теми. Семинарът се организира от специалност „Скандинавистика“ с подкрепата на норвежката Дирекция за висше образование и компетенции.

26 февруари 2024|Категории: Скандинавистика|

Представяне на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (2023 г.)

На 18 януари 2024 г. в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя представянето на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023).

25 януари 2024|Категории: Германистика, Германска библиотека|

Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Специалност „Скандинавистика“ към Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява третото издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.

16 януари 2024|Категории: Скандинавистика|
Go to Top