News2021-03-22T20:02:47+02:00
Home/News

Вера Ганчева – посланик на нордската култура и литература в България

На 23 февруари се навършват 80 години от рождението на проф. д-р Вера Ганчева, която ни ни напусна през 2020 г. Тя бе дългогодишен преподавател по история на скандинавските литератури и културна история на Скандинавския север в специалност „Скандинавистика“ в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Като литературен изследовател, критик, преводач и издател тя допринася изключително много за представянето и популяризирането на литературата и културата на нордския ареал в България.

February 22, 2023|Categories: Скандинавистика|

Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Специалност „Скандинавистика“ към Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява второто издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.

February 16, 2023|Categories: Скандинавистика|

Покана за публикуване в третия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя третия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.).

January 15, 2023|Categories: Германистика, Скандинавистика|

International Research Conference „Bulgaria and the Nordic Countries – Intersections and Perspectives“, 17 – 18 November 2022

The International Research Conference “Bulgaria and the Nordic Countries – Intersections and Perspectives” on 17 – 18 November 2022 marked the 30-year anniversary of the establishment of the Scandinavian Studies Section at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

November 19, 2022|Categories: Скандинавистика|
Go to Top