News2021-03-22T20:02:47+02:00
Home/News

Call for papers for Volume 4 of the Journal for German and Scandinavian Studies (2024)

The Journal for German and Scandinavian Studies is a national open-access scholarly electronic journal with double-blind peer review by independent referees. It is published by the Department of German and Scandinavian Studies at the Faculty of Classical and Modern Languages at Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria. Submission deadline is 1 June 2024.

January 21, 2024|Categories: Германистика, Скандинавистика|Tags: |

Вера Ганчева – посланик на нордската култура и литература в България

На 23 февруари се навършват 80 години от рождението на проф. д-р Вера Ганчева, която ни ни напусна през 2020 г. Тя бе дългогодишен преподавател по история на скандинавските литератури и културна история на Скандинавския север в специалност „Скандинавистика“ в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Като литературен изследовател, критик, преводач и издател тя допринася изключително много за представянето и популяризирането на литературата и културата на нордския ареал в България.

February 22, 2023|Categories: Скандинавистика|

Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Специалност „Скандинавистика“ към Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява второто издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.

February 16, 2023|Categories: Скандинавистика|

Покана за публикуване в третия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя третия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.).

January 15, 2023|Categories: Германистика, Скандинавистика|
Go to Top