Career Events2021-03-26T17:19:57+02:00
Home/Alumni and careers/Career Events

Career events arranged by the Department of German and Scandinavian Studies

„Кариерен ден за студенти“, организиран от Съдърланд България

Съдърланд България организира „Кариерен ден за студенти“ за говорещи немски или италиански – безплатно онлайн събитие насочено към кариерното развитие на студентите в България.

Семинар за професионални умения – TELUS International Europe в партньорство с Катедрата по германистика и скандинавистика

През месец април ще се проведе семинар за професионални умения, организиран от TELUS International Europe в партньорство с Катедра „Германистика и скандинавистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Go to Top