Nachrichten2021-03-22T20:03:35+02:00
Startseite/Nachrichten

Представяне на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (2023 г.)

На 18 януари 2024 г. в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя представянето на сборника „Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов“ (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023).

Покана за публикуване в третия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя третия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.).

Januar 15, 2023|Kategorien: Германистика, Скандинавистика|

Втора конференция за студенти, докторанти и преподаватели от Катедра „Германистика и скандинавистика“ 2 ноември 2022 г.

Катедра „Германистика и скандинавистикa“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани да присъствате на второто издание на научната конференция за студенти, докторанти и преподаватели в Катедрата, посветено на годишнината на уважаваната преподавателка, литературоведка и преводачка от немски език проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева.

Покана за Втората конференция за студенти, докторанти и преподаватели от Катедра „Германистика и скандинавистика“ 2-3 ноември 2022 г.

Катедра „Германистика и скандинавистикa“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да участвате и присъствате на ежегодната научна конференция за студенти, докторанти и преподаватели, които се занимават с проблеми от областта на филологията, историята и медиите в културното пространство на немскоезичните страни (Австрия, Германия и Швейцария) и страните на Скандинавския север (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция).

Go to Top