ТРЕТИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Публикувано на февруари 29, 2024 |

ТРЕТИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ПАРАШКЕВОВ

Специалност „Немска филология“ към катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за превод от немски на български език за студенти от Факултета по класически и нови филологии. Третото издание на конкурса включва изготвяне на превод на откъс от художествен текст (съвременна проза) и превод на откъс от текст от областта на хуманитаристиката.

Конкурсът се посвещава на паметта на проф. д-р Борис Парашкевов (1938-2021), дългогодишен преподавател в специалност „Немска филология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, изтъкнат германист с международно признание, специалист по диахронна лингвистика, етимология, история и историческа граматика на немския език, оставил ярка следа и като преводач от немски и фински език. Сред майсторските постижения на проф. Борис Парашкевов са преводът на историческия роман на Мика Валтари „Синухе Египтянина”, преводът на романа „Сродства по избор” на Йохан Волфганг фон Гьоте, на новели от Лудвиг Тик, на текстове на Мартин Лутер и Томас Мюнцер. В преводаческия актив на проф. Борис Парашкевов са още „Ернст & Фалк. Масонски разговори” на Лесинг, осем книги на австрийката писателка Аугусте Лехнер, адаптации за юношеска публика на произведения от древността и средновековието, историческите романи „Алиенор” на Таня Кинкел, „Марозия” на Ерик Валц, „Еврейката от Цариград” на Валдтраут Левин, либретото на операта „Вълшебната флейта” и др.

Върхов принос към българската преводна култура са преводът на проф. Борис Парашкевов на най-значимата творба от епохата на немския барок, пикаресковия роман „Приключенията на Симплицисимус“ от Ханс Якоб Кристоф фон Гримелсхаузен, и преводът му на героичния късносредновековен епос „Песен за нибелунгите“.

Условия за участие в конкурса

Участниците в конкурса могат да се включат с превод на един от двата или на двата предложени текста.

Текст Проза

Текст хуманитаристика

Преводите се приемат до 7 април 2024 г. на електронен адрес GermScand@fcml.uni-sofia.bg, Subject: Конкурс за превод от немски език.

Изисквания за техническо оформяне на преводите

  1. Документът да бъде в PDF формат и да бъде озаглавен на латиница по следния модел: Prosa-IvanIvanov/ Humanitaristika-IvanIvanov.
  2. Име на автора – транскрибирано (центрирано, Italic, шрифт Times New Roman, размер 12), под него – заглавието на оригиналния текст, преведено на български език, (главни букви, центрирано, Bold, шрифт Times New Roman, размер 12).
  3. Оформление на текста на превода: шрифт Times New Roman, 12, разредка 1,5, отстояние 1,5 см при нов ред.
  4. В края на превода се посочват името и фамилията на преводача, специалност, курс.

Победителите в конкурса ще бъдат излъчени от жури в състав доц. д-р Ренета Килева-Стаменова, гл. ас. д-р Христо Станчев, гл. ас. д-р Иван Попов.

Отличените студенти ще получат грамота, а преводите им ще бъдат публикувани в електронното научно списание „Германистика и скандинавистика“.

Пожелаваме на всички участници в конкурса ползотворна работа и успех!