Resources prepared by the Scandinavian Studies Section

Найденов, Вл. За транскрипцията на староскандинавски имена в българския език. 2015
Тенев, И. За някои термини в скандинавистиката. 2019