News and Events2020-10-23T22:43:41+02:00

Вера Ганчева – посланик на нордската култура и литература в България

На 23 февруари се навършват 80 години от рождението на проф. д-р Вера Ганчева, която ни ни напусна през 2020 г. Тя бе дългогодишен преподавател по история на скандинавските литератури и културна история на Скандинавския север в специалност „Скандинавистика“ в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Като литературен изследовател, критик, преводач и издател тя допринася изключително много за представянето и популяризирането на литературата и културата на нордския ареал в България.

February 22, 2023|

Конкурс за превод на художествена проза и поезия от скандинавски езици на името на проф. д-р Вера Ганчева

Специалност „Скандинавистика“ към Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява второто издание на конкурса за превод на художествена проза и поезия за студенти и ученици, изучаващи скандинавски езици.

February 16, 2023|

Покана за публикуване в третия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.)

Катедрата по германистика и скандинавистика на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя третия брой на електронното научно списание с отворен достъп „Германистика и скандинавистика“ (2023 г.).

January 15, 2023|
Go to Top